UWAGA!!!
TEREMINY SKŁADANIA DEKLARACJI
1.Egzamin maturalny
Słuchacze V semestru Liceum
Przypominamy, że ostateczny termin wprowadzania zmian
w deklaracjach maturalnych mija 6 lutego 2019 roku        
2.Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:
sesja czerwiec- lipiec 2019:15 lutego 2019 roku.

UWAGA!!!

Słuchacze wszystkich kierunków:

Przypominamy, że termin oddania prac kontrolnych mija 16 grudnia 2018 roku.

Strona tytułowa - do pobrania

Słuchacze :

- Technik administracji sem. III

- Technik BHP sem III

- Technik ochrony fizycznej osób i mienia sem. III

Przypominamy o praktykach zawodowych w tym semestrze. Dokumenty do odbioru w sekretariacie. Po odbyciu praktyk zawodowych uzupełnione dokumenty należy zwrócić do Sekreatariatu Szkoły do dnia 27 stycznia 2019 ( z wyjątkiem kierunku technik BHP - do dnia 16 grudnia 2018)

Odbycie praktyk zawodowych jest podstawą zaliczenia semestru !!!

Wykaz obowiązkowych praktyk zawodowych

 PRESTIŻ Sp. z o.o.

Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych,  zawód:

KOD ZAWODU:

Wymiar czasu praktyk

Semestr,

na którym

należy odbyć praktykę

 

TECHNIK ADMINISTRACJI

 

 

334306

4 tygodnie

4 tygodnie

II

III

 

TECHNIK BHP

 

325509

4 tygodnie

III

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

 

541315

2 tygodnie

2 tygodnie

II

III

 

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

 

 

 

514207

 

 

2 tygodnie

2 tygodnie

 

II

IV

 

TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ

515203

4 tygodnie

4 tygodnie

II

IV

OPIEKUN MEDYCZNY

532102

2 tygodnie

2 tygodnie

I

II

TECHNIK MASAŻYSTA

325402

2 tygodnie

2 tygodnie

II

IV

 

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

 

325907

2 tygodnie

2 tygodnie

 

II

IV

 

Praktyki należy odbywać indywidualnie i są obowiązkowe. Za ich realizację odpowiada słuchacz.

W sekretariacie należy pobrać dokumenty: umowę-2 egzemplarze, kartę praktyki, zaświadczenie o ukończeniu praktyki.

Słuchacz po odbyciu praktyki w danym semestrze zwraca następujące dokumenty do sekretariatu: 1 egzemplarz umowy o praktykę zawodową, kartę praktyki, zaświadczenie o ukończeniu praktyki. Regulamin praktyk do wglądu w sekretariacie szkoły.

Wykaz EGZAMINÓW ZAWODOWYCH  PRESTIŻ Sp. z o.o.

 

Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych, zawód:

KOD ZAWODU:

Nazwa kwalifikacji

Semestr,

po którym

jest egzamin

TECHNIK ADMINISTRACJI

334306

AU.68-obsługa klienta w jednostkach administracji

IV

 

TECHNIK BHP

325509

MS.12-zarządzanie bezpieczeństwem

w środowisku pracy

III

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

 

 

514207

AU.61-wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy

AU.62-wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

II

 

IV

 

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

 

541315

MS.03 - Ochrona osób i mienia

IV

TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ

515203

TG.08-prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich  

TG.09-prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

III

 

IV

OPIEKUN MEDYCZNY

532102

MS.04 - Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

II

TECHNIK MASAŻYSTA

325402

MS.01 – świadczenie usług w zakresie masażu

IV

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

325907

MS.09 -Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

IV

 

SZKOŁA PRESTIŻ Sp. z o.o. Oddział w Sandomierzu

TERMINY ZJAZDÓW

PLO i PSP/D semestr jesienny

Rok szkolny 2018/2019

 1. 15-16 września 2018
 2. 29-30 września 2018
 3. 13-14 października 2018
 4. 27-28 października 2018
 5. 17-18 listopada 2018
 6. 01-02 grudnia 2018
 7. 15-16 grudnia 2018 ostatni zjazd dla BHP III
 8. 12-13 stycznia 2019
 9. 26-27 stycznia 2019

PLO i PSP/D semestr wiosenny

 1. 09-10 luty 2019
 2. 23-24 luty 2019
 3. 09-10 marzec 2019
 4. 23-24 marzec 2019
 5. 06-07 kwiecień 2019
 6. 27-28 kwiecień 2019 ostatni zjazd dla PLO VI
 7. 11-12 maj 2019
 8. 25-26 maj 2019
 9. 01-02 czerwiec 2019 ostatni zjazd dla czwartych semestrów PSP/D
 10. 15-16 czerwiec 2019 pozostali