Wykaz obowiązkowych praktyk zawodowych

 PRESTIŻ Sp. z o.o.

Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych,  zawód:

KOD ZAWODU:

Wymiar czasu praktyk

Semestr,

na którym

należy odbyć praktykę

 

TECHNIK ADMINISTRACJI

 

 

334306

4 tygodnie

4 tygodnie

II

III

 

TECHNIK BHP

 

325509

4 tygodnie

III

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

 

541315

2 tygodnie

2 tygodnie

II

III

 

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

 

 

 

514207

 

 

2 tygodnie

2 tygodnie

 

II

IV

 

OPIEKUN MEDYCZNY

532102

2 tygodnie

2 tygodnie

I

II

TECHNIK MASAŻYSTA

325402

2 tygodnie

2 tygodnie

II

IV

 

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

 

325907

2 tygodnie

2 tygodnie

 

II

IV

 

Praktyki należy odbywać indywidualnie i są obowiązkowe. Za ich realizację odpowiada słuchacz.

W sekretariacie należy pobrać dokumenty: umowę-2 egzemplarze, kartę praktyki, zaświadczenie o ukończeniu praktyki.

Słuchacz po odbyciu praktyki w danym semestrze zwraca następujące dokumenty do sekretariatu: 1 egzemplarz umowy o praktykę zawodową, kartę praktyki, zaświadczenie o ukończeniu praktyki. Regulamin praktyk do wglądu w sekretariacie szkoły.

Wykaz EGZAMINÓW ZAWODOWYCH  PRESTIŻ Sp. z o.o.

 

Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych, zawód:

KOD ZAWODU:

Nazwa kwalifikacji

Semestr,

po którym

jest egzamin

TECHNIK ADMINISTRACJI

334306

A.68-obsługa klienta w jednostkach administracji

IV

 

TECHNIK BHP

325509

Z.13-zarządzanie bezpieczeństwem

w środowisku pracy

III

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

 

 

514207

A.61-wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

A.62-wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

II

 

IV

 

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

 

541315

Z.3 - Ochrona osób i mienia

IV

OPIEKUN MEDYCZNY

532102

Z.4 - Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

II

TECHNIK MASAŻYSTA

325402

Z.1 – świadczenie usług w zakresie masażu

IV

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

325907

Z.09 -Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

IV