• Nag 1
 • Nag 2
 • Nag 3
jtemplate.ru - free extensions Joomla

KIERUNKI - OFERTA EDUKACYJNA

Licea ogólnokształcące (po SP, GIM , ZSZ):

Ofertę kierujemy do osób zdecydowanych na rozpoczęcie lub kontynuację nauki, podejmujących racjonalne działania w zakresie własnego wykształcenia i chcących osiągnąć niezależność                w przyszłych postanowieniach związanych z edukacją na wyższym szczeblu.

Dajemy Państwu możliwość nauki w systemie zaocznym, w niezwykle sympatycznej, spokojnej        i serdecznej atmosferze.

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczno-dydaktyczną. Są to wybitni wykładowcy, posiadający bogate doświadczenie wyniesione z najlepszych uczelni, poparte wieloletnim stażem  w kraju i za granicą.

Liceum dla dorosłych ogólnokształcące posiada uprawnienia szkoły publicznej. Nasi Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia szkoły uprawniające do zdawania egzaminu maturalnego. Egzamin dojrzałości, przeprowadzany jest w placówce naszej szkoły w Opatowie, zgodnie              z zasadami nowej matury. Świadectwa wydawane Słuchaczom są równorzędne ze świadectwami odpowiedniego typu szkoły publicznej.

 

Szkoły Policealne dla Dorosłych i dla Młodzieży :

Oferta skierowana jest do absolwentów liceów – również do tych, którzy nie przystępowali do egzaminu maturalnego lub nie udało im się go zdać.

Zaoczne szkoły policealne PRESTIŻ umożliwiają obecnie zdobycie ciekawych zawodów.

Nauka w szkołach trwa 2 lata lub rok w przypadku kursów (1,5 roku w przypadku zawodu technik bhp), w czasie jej trwania przygotowujemy słuchaczy do przystąpienia – po ukończeniu szkoły - do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Słuchaczy kształcimy w najnowocześniejszych, bardzo dobrze wyposażonych pracowniach, między innymi: informatycznych, kosmetycznych, fryzjerskich, medycznych.

Nauczyciele posiadają kwalifikacje takie same jak nauczyciele w szkołach publicznych.

W szkołach policealnych uczymy nie tylko teorii! W każdym z kierunków, w których kształcimy słuchacze odbywają praktyki zawodowe w firmach i instytucjach właściwych dla danego zawodu.

Miejsca realizacji praktyk mogą proponować sami słuchacze, natomiast osoby , które mają problem ze znalezieniem miejsca na ich odbycie kierowane są do instytucji , z którymi współpracujemy      w zakresie praktyk zawodowych od lat.

Wszystkie szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych, kształcą w oparciu o programy nauczania zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Szkoły dwuletnie i roczne :

 • OPIEKUN MEDYCZNY 
 • TECHNIK BHP (1,5roku)
 • TECHNIK ELEKTRONIKI I INFORMATYKI MEDYCZNEJ
 • TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA
 • TERAPEUTA ZAJĘCIOWY
 • TECHNIK MASAŻYSTA
 • FLORYSTA
 • RACHNKOWOŚĆ  
 • TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ
 • TECHNIK ADMINISTRACJI
 • TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH
 • OPIEKUN OSÓB STARSZYCH
 • OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA
 • TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
 • TECHNIK USŁUG POCZTOWYCH
 • i inne

Kursy zawodowe:

Wychodząc naprzeciw aktualnym wymaganiom rynku pracy pragniemy zaoferować Państwu możliwość uczestnictwa w kursach zawodowych.

Kursy prowadzone są przez specjalistów z danej dziedziny.

 

Zasady rekrutacji w skrócie:

Prowadzimy stałą rekrutację na wszystkie semestry bez egzaminów wstępnych. Do liceum przyjmujemy osoby, które ukończyły szkołę podstawową, gimnazjum lub szkołę zawodową. , do szkoły policealnej osoby posiadające wykształcenie średnie.

Na semestry wyższe zapraszamy osoby, które wcześniej podjęły naukę w innych szkołach, zarówno te, które przerwały edukację w wyniku różnych życiowych przyczyn, jak również pragnące się przenieść oraz ukończyć szkołę w spokojnej atmosferze wsparcia.

Placówka oferuje naukę w dwóch cyklach - szkoła 3-letnia (liceum ogólnokształcące dla dorosłych)  i szkoła 2-letnia (szkoły policealne dla dorosłych - wyjątek stanowi kierunek Technik BHP - nauka trwa 1,5roku,opiekun medyczny i florysta 1rok -)

Organizacja zajęć:

Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym - sobota, niedziela 2 razy w miesiącu *.        Zajęcia rozpoczynają się od godziny 8.30 i przebiegają wg.ustalonego planu.

Ze wszystkich przedmiotów obowiązują pisemne prace kontrolne zadawane przez nauczyciela do samodzielnego opracowania w domu i składane w wyznaczonym terminie.
W późniejszym terminie przeprowadzane są egzaminy z poszczególnych przedmiotów - pisemne, praktyczne i ustne.

Zadzwoń by uzyskać szczegółowe informacje lub odwiedź nas jeszcze dziś !

rekrutacja