UWAGA!!!

Słuchacze wszystkich kierunków:

Przypominamy, że termin oddania prac kontrolnych mija 16 grudnia 2018 roku.

Strona tytułowa - do pobrania

Słuchacze :

- Technik administracji sem. III

- Technik BHP sem III

- Technik ochrony fizycznej osób i mienia sem. III

Przypominamy o praktykach zawodowych w tym semestrze. Dokumenty do odbioru w sekretariacie. Po odbyciu praktyk zawodowych uzupełnione dokumenty należy zwrócić do Sekreatariatu Szkoły do dnia 27 stycznia 2019 ( z wyjątkiem kierunku technik BHP - do dnia 16 grudnia 2018)

Odbycie praktyk zawodowych jest podstawą zaliczenia semestru !!!

SZKOŁA PRESTIŻ Sp. z o.o. Oddział w Sandomierzu

TERMINY ZJAZDÓW

Liceum  i Szkoła Policealna semestr jesienny

Rok szkolny 2019/2020(forma zaoczna)

1. 14-15 września 2019 – tylko dla semestrów kontynuujących naukę
2. 28-29 września 2019 – pierwszy zjazd dla rozpoczynających naukę oraz kolejny zjazd dla kontynuujących naukę
3. 12 października 2019
4. 26-27 października 2019
5. 16-17 listopada 2019
6. 30 listpada-01 grudnia 2019
7. 07-08 grudnia 2019
8. 21-22 grudnia 2019 – ostatni zjazd dla BHP III i TTW III
9. 11-12 stycznia 2020
10. 25-26 stycznia 2020

 

Wykaz obowiązkowych praktyk zawodowych

 PRESTIŻ Sp. z o.o.

Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych,  zawód:

KOD ZAWODU:

Wymiar czasu praktyk

Semestr,

na którym

należy odbyć praktykę

 

TECHNIK ADMINISTRACJI

 

 

334306

4 tygodnie

4 tygodnie

II

III

 

TECHNIK BHP

 

325509

4 tygodnie

III

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

 

541315

2 tygodnie

2 tygodnie

II

III

 

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

 

 

 

514207

 

 

2 tygodnie

2 tygodnie

 

II

IV

 

TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ

515203

4 tygodnie

4 tygodnie

II

IV

OPIEKUN MEDYCZNY

532102

2 tygodnie

2 tygodnie

I

II

TECHNIK MASAŻYSTA

325402

2 tygodnie

2 tygodnie

II

IV

 

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

 

325907

2 tygodnie

2 tygodnie

 

II

IV

 

Praktyki należy odbywać indywidualnie i są obowiązkowe. Za ich realizację odpowiada słuchacz.

W sekretariacie należy pobrać dokumenty: umowę-2 egzemplarze, kartę praktyki, zaświadczenie o ukończeniu praktyki.

Słuchacz po odbyciu praktyki w danym semestrze zwraca następujące dokumenty do sekretariatu: 1 egzemplarz umowy o praktykę zawodową, kartę praktyki, zaświadczenie o ukończeniu praktyki. Regulamin praktyk do wglądu w sekretariacie szkoły.

Wykaz EGZAMINÓW ZAWODOWYCH  PRESTIŻ Sp. z o.o.

 

Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych, zawód:

KOD ZAWODU:

Nazwa kwalifikacji

Semestr,

po którym

jest egzamin

TECHNIK ADMINISTRACJI

334306

AU.68-obsługa klienta w jednostkach administracji

IV

 

TECHNIK BHP

325509

MS.12-zarządzanie bezpieczeństwem

w środowisku pracy

III

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

 

 

514207

AU.61-wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy

AU.62-wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

II

 

IV

 

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

 

541315

MS.03 - Ochrona osób i mienia

IV

TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ

515203

TG.08-prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich  

TG.09-prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

III

 

IV

OPIEKUN MEDYCZNY

532102

MS.04 - Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

II

TECHNIK MASAŻYSTA

325402

MS.01 – świadczenie usług w zakresie masażu

IV

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

325907

MS.09 -Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

IV