• Nag 1
 • Nag 2
 • Nag 3
jtemplate.ru - free extensions Joomla

Wymagane dokumenty

Liceum Ogólnokształcące:

 • świadectwo szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły zawodowej
 • umowa i kwestionariusz osobowy - kandydat wypełnia na miejscu
 • dwie fotografie
 • dowód osobisty
 • zaświadczenie od lekarza rodzinnego , o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki

W przypadku stwierdzonej dysleksji, dysortografii lub innych zaburzeń, prosimy      o dostarczenie właściwych zaświadczeń

 

Szkoła Policealna:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • umowa i kwestionariusz osobowy - kandydat wypełnia na miejscu
 • dwie fotografie
 • dowód osobisty
 • zaświadczenie od lekarza rodzinnego , o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki        

W przypadku stwierdzonej dysleksji, dysortografii lub innych zaburzeń, prosimy o dostarczenie właściwych zaświadczeń.

rekrutacja