• Nag 1
  • Nag 2
  • Nag 3
jtemplate.ru - free extensions Joomla

TERMINY ZJAZDÓW

TERMINY ZJAZDÓW 
Rok szkolny 2017/2018
 
1. 23-24 wrzesień 2017
2. 07-08 październik 2017
3. 21-22 październik 2017
4. 04-05 listopad 2017
5. 18-19 listopad 2017
6. 02-03 Grudzień 2017
7. 16-17 Grudzień 2017
8. 13-14 styczeń 2018
9. 27-28 styczeń 2018
 
TERMINY ZJAZDÓW na semestr wiosenny

1. 10-11 luty 2018r.

2. 24-25 luty 2018r.

3. 10-11 marzec 2018r.

4. 24-25 marzec 2018r.

5. 07-08 kwiecień 2018r.

6. 21-22 kwiecień 2018r.- ostatni zjazd dla LO s.VI

7. 12-13 maj 2018r.

8. 2-3 czerwiec 2018r.- ostatni zjazd dla TA s.IV,

TUK sem II ,TUK sem IV, TOFOiM sem. IV, TZ sem .IV,TM sem. IV

9. 16-17 czerwiec 2018r.

 

EGZAMIN ZAWODOWY POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE - czerwiec 2018

TERMINY PISEMNYCH EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W KWALIFIKACJACH

– SESJA CZERWIEC 2018 R.

Kwalifikacja

Data

Zmiana - godz.

- czas trwania

Miejsce zdawania egzaminu

A.68 – obsługa klienta

w jednostkach administracji

19 czerwca 2018 rok

godz. 10:00

Czas: 60 min

Szkoła Podstawowa nr 4 w Sandomierzu

Ul. Leona Cieśli 2

A.61 - wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

godz. 12:00

Czas: 60 min

Z.3-ochrona osób mienia

Z.13-zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

AU.61 - wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

godz. 12:00

Czas: 60 min

Z.09 – świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

godz. 14:00

Czas: 60 min

A.62 - wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

godz. 14:00

Czas: 60 min

Z.01-świadczenie usług z zakresie masażu

TERMINY PRAKTYCZNYCH EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W KWALIFIKACJACH                                            – SESJA CZERWIEC 2018 R

Kwalifikacja

Data -   Zmiana egz. -   Godzina- czas trwania

MIEJSCE

A.62 - wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

22 czerwca 2018r.

- zm. I (08:00),

- zm. II (12:00),

- zm. III (16:00)

 

Czas: 120 min.

– 2 stanowiska

     ESTE Studio kosmetyczne

Ul. 11 Listopada 6

27-600 Sandomierz

 

A.68obsługa klienta w jednostkach administracji

26 czerwca 2018 r.

 

godz. 09:00

Czas: 180 min.

Szkoła Podstawowa nr 4 w Sandomierzu

Ul. Leona Cieśli 2

A.61 - wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

godz.13:00

Czas: 120 min.

Z.3-ochrona osób mienia

Z.13-zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

AU.61 - wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

godz.13:00

Czas: 120 min.

Z.09 świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

godz.13:00

Czas: 180 min.

Z.1- świadczenie usług w zakresie masażu

30 czerwca 2018r.

- zm. I (08:00),

 

Czas: 120 min.

– 2 stanowiska

 

 

RodGum Sp. z o.o.

Os. Słoneczne 10

Ostrowiec Świętokrzyski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ / UPOWAŻNIENIE

Drodzy Słuchacze !!!

Odbiór zaświadczenia odbywa się : osobiście za okazaniem dokumentu tożsamości lub przez osobę upoważnioną – na podstawie pisemnego upoważnienia (pobierz tutaj) przedkładanego w dniu odbioru zaświadczenia  – również za okazaniem dokumentu tożsamości osoby upoważnionej do  odbioru zaświadczenia.

Upoważnienie dotyczy sytuacji :

  • gdy odbierane jest przez współmałżonków / partnerów życiowych / rodzeństwo / dzieci
  • gdy odbierane jest przez rodziców, teściów lub dziadków

Osobom niespokrewnionym zaświadczeń nie wydajemy

 

Posiadanie upoważnienia dotyczy również sytuacji, gdy inna osoba , w imieniu Słuchacza chce : odebrać dokumenty, legitymację , bądź dokonać innych dozwolonych czynności określonych w regulaminie Szkoły. 

PRAKTYKI ZAWODOWE

 

Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych, zawód:

KOD ZAWODU:

Wymiar czasu praktyk

Semestr,

na którym

należy odbyć praktykę

 

TECHNIK ADMINISTRACJI

 

 

334306

4 tygodnie

4 tygodnie

II

III

 

TECHNIK BHP

 

325509

4 tygodnie

III

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

 

 

541315

2 tygodnie

2 tygodnie

II

III

 

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

 

 

 

514207

 

 

2 tygodnie

2 tygodnie

 

II

IV

 

OPIEKUN MEDYCZNY

532102

2 tygodnie

2 tygodnie

I

II

TECHNIK MASAŻYSTA

325402

2 tygodnie

2 tygodnie

II

IV

 

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

 

325907

2 tygodnie

2 tygodnie

 

II

IV

 

Praktyki należy odbywać indywidualnie i są obowiązkowe. Za ich realizację odpowiada słuchacz.

W sekretariacie należy pobrać dokumenty: umowę-2 egzemplarze, kartę praktyki, zaświadczenie o ukończeniu praktyki.

Słuchacz po odbyciu praktyki w danym semestrze zwraca następujące dokumenty do sekretariatu: 1 egzemplarz umowy o praktykę zawodową, kartę praktyki, zaświadczenie o ukończeniu praktyki. Regulamin praktyk do wglądu w sekretariacie szkoły.

Witamy w szkole Prestiż

start

Szkoła „PRESTIŻ” powstała w 2000 roku, aby dać szansę, zarówno młodzieży jak i osobom dorosłym, na ciągłe rozwijanie się i kształcenie, doskonalenie zawodowe oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Mamy na celu zachęcenie i umożliwienie każdemu mieszkańcowi regionu świętokrzyskiego edukacji, bez względu na bariery wiekowe czy jakiekolwiek inne, które z jakichś względów uniemożliwiały mu naukę.

Czytaj więcej...

rekrutacja