• Nag 1
  • Nag 2
  • Nag 3
jtemplate.ru - free extensions Joomla

Ostatni zjazd LO VI semestr

UWAGA !!!

Ostatni zjazd oraz egzaminy końcowe dla VI -ego semestru LO odbędą się w dniach 21-22 kwietnia.
Obecność OBOWIĄZKOWA !!

TERMINY EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W 2018 R.

Sesja 1. Styczeń – luty 2018

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY                                                                                                                                      (miejsce zdawania egzaminu OPATÓW , BUDYNEK GIMNAZJUM nr 1 ul. Ćmielowska 2 )

  • Część pisemna - 11 stycznia 2018 r. godz. 12:00
  • Część praktyczna - 10 stycznia 2018 r. godz. 13:00

WYNIKI - SESJA STYCZEŃ - LUTY 2018
- termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 23 marca 2018 r.

 

 

TERMINY ZJAZDÓW

TERMINY ZJAZDÓW 
Rok szkolny 2017/2018
 
1. 23-24 wrzesień 2017
2. 07-08 październik 2017
3. 21-22 październik 2017
4. 04-05 listopad 2017
5. 18-19 listopad 2017
6. 02-03 Grudzień 2017
7. 16-17 Grudzień 2017
8. 13-14 styczeń 2018
9. 27-28 styczeń 2018
 
TERMINY ZJAZDÓW na semestr wiosenny

1. 10-11 luty 2018r.

2. 24-25 luty 2018r.

3. 10-11 marzec 2018r.

4. 24-25 marzec 2018r.

5. 07-08 kwiecień 2018r.

6. 21-22 kwiecień 2018r.- ostatni zjazd dla LO s.VI

7. 12-13 maj 2018r.

8. 2-3 czerwiec 2018r.- ostatni zjazd dla TA s.IV,

TUK sem II ,TUK sem IV, TOFOiM sem. IV, TZ sem .IV,TM sem. IV

9. 16-17 czerwiec 2018r.

 

DZIEŃ WOLNY !!!

UWAGA !!!

Informujemy , że dnia 23(środa) 

  SEKRETARIAT NIECZYNNY !!!

Zapraszamy 24 maja od godziny 9:00 do 15.00

DEKLARACJA - BHP sem. III

UWAGA !!!

Absolwenci BHP sem . III

 

Bardzo prosimy osoby wyrażające chęć przystąpienia do sesji poprawkowej 

oraz osoby które nie podeszły do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ( styczeń 2018 ) o wypełnienie deklaracji  do dnia 29.03.2018r.

WYPEŁNIENIE DEKLARACJI W SEKRETARIACIE SZKOŁY

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ / UPOWAŻNIENIE

Drodzy Słuchacze !!!

Odbiór zaświadczenia odbywa się : osobiście za okazaniem dokumentu tożsamości lub przez osobę upoważnioną – na podstawie pisemnego upoważnienia (pobierz tutaj) przedkładanego w dniu odbioru zaświadczenia  – również za okazaniem dokumentu tożsamości osoby upoważnionej do  odbioru zaświadczenia.

Upoważnienie dotyczy sytuacji :

  • gdy odbierane jest przez współmałżonków / partnerów życiowych / rodzeństwo / dzieci
  • gdy odbierane jest przez rodziców, teściów lub dziadków

Osobom niespokrewnionym zaświadczeń nie wydajemy

 

Posiadanie upoważnienia dotyczy również sytuacji, gdy inna osoba , w imieniu Słuchacza chce : odebrać dokumenty, legitymację , bądź dokonać innych dozwolonych czynności określonych w regulaminie Szkoły. 

PRAKTYKI ZAWODOWE

 

Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych, zawód:

KOD ZAWODU:

Wymiar czasu praktyk

Semestr,

na którym

należy odbyć praktykę

 

TECHNIK ADMINISTRACJI

 

 

334306

4 tygodnie

4 tygodnie

II

III

 

TECHNIK BHP

 

325509

4 tygodnie

III

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

 

 

541315

2 tygodnie

2 tygodnie

II

III

 

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

 

 

 

514207

 

 

2 tygodnie

2 tygodnie

 

II

IV

 

OPIEKUN MEDYCZNY

532102

2 tygodnie

2 tygodnie

I

II

TECHNIK MASAŻYSTA

325402

2 tygodnie

2 tygodnie

II

IV

 

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

 

325907

2 tygodnie

2 tygodnie

 

II

IV

 

Praktyki należy odbywać indywidualnie i są obowiązkowe. Za ich realizację odpowiada słuchacz.

W sekretariacie należy pobrać dokumenty: umowę-2 egzemplarze, kartę praktyki, zaświadczenie o ukończeniu praktyki.

Słuchacz po odbyciu praktyki w danym semestrze zwraca następujące dokumenty do sekretariatu: 1 egzemplarz umowy o praktykę zawodową, kartę praktyki, zaświadczenie o ukończeniu praktyki. Regulamin praktyk do wglądu w sekretariacie szkoły.

rekrutacja