• Nag 1
 • Nag 2
 • Nag 3
jtemplate.ru - free extensions Joomla

i kierunek i znajdznas i dolacz i pytania

  


Aktualności

 • WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ / UPOWAŻNIENIE

  Drodzy Słuchacze !!!

  Odbiór zaświadczenia odbywa się : osobiście za okazaniem dokumentu tożsamości lub przez osobę upoważnioną – na podstawie pisemnego upoważnienia (pobierz tutaj) przedkładanego w dniu odbioru zaświadczenia  – również za okazaniem dokumentu tożsamości osoby upoważnionej do  odbioru zaświadczenia.

  Upoważnienie dotyczy sytuacji :

  • gdy odbierane jest przez współmałżonków / partnerów życiowych / rodzeństwo / dzieci
  • gdy odbierane jest przez rodziców, teściów lub dziadków

  Osobom niespokrewnionym zaświadczeń nie wydajemy

   

  Posiadanie upoważnienia dotyczy również sytuacji, gdy inna osoba , w imieniu Słuchacza chce : odebrać dokumenty, legitymację , bądź dokonać innych dozwolonych czynności określonych w regulaminie Szkoły. 

  Czytaj więcej...
 • PRAKTYKI ZAWODOWE

   

  Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych, zawód:

  KOD ZAWODU:

  Wymiar czasu praktyk

  Semestr,

  na którym

  należy odbyć praktykę

   

  TECHNIK ADMINISTRACJI

   

   

  334306

  4 tygodnie

  4 tygodnie

  II

  III

   

  TECHNIK BHP

   

  325509

  4 tygodnie

  III

  TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

   

   

  541315

  2 tygodnie

  2 tygodnie

  II

  III

   

  TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

   

   

   

  514207

   

   

  2 tygodnie

  2 tygodnie

   

  II

  IV

   

  OPIEKUN MEDYCZNY

  532102

  2 tygodnie

  2 tygodnie

  I

  II

  TECHNIK MASAŻYSTA

  325402

  2 tygodnie

  2 tygodnie

  II

  IV

   

  TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

   

  325907

  2 tygodnie

  2 tygodnie

   

  II

  IV

   

  Praktyki należy odbywać indywidualnie i są obowiązkowe. Za ich realizację odpowiada słuchacz.

  W sekretariacie należy pobrać dokumenty: umowę-2 egzemplarze, kartę praktyki, zaświadczenie o ukończeniu praktyki.

  Słuchacz po odbyciu praktyki w danym semestrze zwraca następujące dokumenty do sekretariatu: 1 egzemplarz umowy o praktykę zawodową, kartę praktyki, zaświadczenie o ukończeniu praktyki. Regulamin praktyk do wglądu w sekretariacie szkoły.

  Czytaj więcej...
 • Witamy w szkole Prestiż

  start

  Szkoła „PRESTIŻ” powstała w 2000 roku, aby dać szansę, zarówno młodzieży jak i osobom dorosłym, na ciągłe rozwijanie się i kształcenie, doskonalenie zawodowe oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Mamy na celu zachęcenie i umożliwienie każdemu mieszkańcowi regionu świętokrzyskiego edukacji, bez względu na bariery wiekowe czy jakiekolwiek inne, które z jakichś względów uniemożliwiały mu naukę.

  Czytaj więcej...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
rekrutacja