• Nag 1
 • Nag 2
 • Nag 3
jtemplate.ru - free extensions Joomla

i kierunek i znajdznas i dolacz i pytania

  


Aktualności

 • TERMINY ZJAZDÓW

  TERMINY ZJAZDÓW 
  Rok szkolny 2017/2018
   
  1. 23-24 wrzesień 2017
  2. 07-08 październik 2017
  3. 21-22 październik 2017
  4. 04-05 listopad 2017
  5. 18-19 listopad 2017
  6. 02-03 Grudzień 2017
  7. 16-17 Grudzień 2017
  8. 13-14 styczeń 2018
  9. 27-28 styczeń 2018
   
  TERMINY ZJAZDÓW na semestr wiosenny

  1. 10-11 luty 2018r.

  2. 24-25 luty 2018r.

  3. 10-11 marzec 2018r.

  4. 24-25 marzec 2018r.

  5. 07-08 kwiecień 2018r.

  6. 21-22 kwiecień 2018r.- ostatni zjazd dla LO s.VI

  7. 12-13 maj 2018r.

  8. 2-3 czerwiec 2018r.- ostatni zjazd dla TA s.IV,

  TUK sem II ,TUK sem IV, TOFOiM sem. IV, TZ sem .IV,TM sem. IV

  9. 16-17 czerwiec 2018r.

   

  Czytaj więcej...
 • EGZAMIN ZAWODOWY POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE - czerwiec 2018

  TERMINY PISEMNYCH EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W KWALIFIKACJACH

  – SESJA CZERWIEC 2018 R.

  Kwalifikacja

  Data

  Zmiana - godz.

  - czas trwania

  Miejsce zdawania egzaminu

  A.68 – obsługa klienta

  w jednostkach administracji

  19 czerwca 2018 rok

  godz. 10:00

  Czas: 60 min

  Szkoła Podstawowa nr 4 w Sandomierzu

  Ul. Leona Cieśli 2

  A.61 - wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

  godz. 12:00

  Czas: 60 min

  Z.3-ochrona osób mienia

  Z.13-zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

  AU.61 - wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

  godz. 12:00

  Czas: 60 min

  Z.09 – świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

  godz. 14:00

  Czas: 60 min

  A.62 - wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

  godz. 14:00

  Czas: 60 min

  Z.01-świadczenie usług z zakresie masażu

  TERMINY PRAKTYCZNYCH EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W KWALIFIKACJACH                                            – SESJA CZERWIEC 2018 R

  Kwalifikacja

  Data -   Zmiana egz. -   Godzina- czas trwania

  MIEJSCE

  A.62 - wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

  22 czerwca 2018r.

  - zm. I (08:00),

  - zm. II (12:00),

  - zm. III (16:00)

   

  Czas: 120 min.

  – 2 stanowiska

       ESTE Studio kosmetyczne

  Ul. 11 Listopada 6

  27-600 Sandomierz

   

  A.68obsługa klienta w jednostkach administracji

  26 czerwca 2018 r.

   

  godz. 09:00

  Czas: 180 min.

  Szkoła Podstawowa nr 4 w Sandomierzu

  Ul. Leona Cieśli 2

  A.61 - wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

  godz.13:00

  Czas: 120 min.

  Z.3-ochrona osób mienia

  Z.13-zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

  AU.61 - wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

  godz.13:00

  Czas: 120 min.

  Z.09 świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

  godz.13:00

  Czas: 180 min.

  Z.1- świadczenie usług w zakresie masażu

  30 czerwca 2018r.

  - zm. I (08:00),

   

  Czas: 120 min.

  – 2 stanowiska

   

   

  RodGum Sp. z o.o.

  Os. Słoneczne 10

  Ostrowiec Świętokrzyski

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Czytaj więcej...
 • WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ / UPOWAŻNIENIE

  Drodzy Słuchacze !!!

  Odbiór zaświadczenia odbywa się : osobiście za okazaniem dokumentu tożsamości lub przez osobę upoważnioną – na podstawie pisemnego upoważnienia (pobierz tutaj) przedkładanego w dniu odbioru zaświadczenia  – również za okazaniem dokumentu tożsamości osoby upoważnionej do  odbioru zaświadczenia.

  Upoważnienie dotyczy sytuacji :

  • gdy odbierane jest przez współmałżonków / partnerów życiowych / rodzeństwo / dzieci
  • gdy odbierane jest przez rodziców, teściów lub dziadków

  Osobom niespokrewnionym zaświadczeń nie wydajemy

   

  Posiadanie upoważnienia dotyczy również sytuacji, gdy inna osoba , w imieniu Słuchacza chce : odebrać dokumenty, legitymację , bądź dokonać innych dozwolonych czynności określonych w regulaminie Szkoły. 

  Czytaj więcej...
 • PRAKTYKI ZAWODOWE

   

  Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych, zawód:

  KOD ZAWODU:

  Wymiar czasu praktyk

  Semestr,

  na którym

  należy odbyć praktykę

   

  TECHNIK ADMINISTRACJI

   

   

  334306

  4 tygodnie

  4 tygodnie

  II

  III

   

  TECHNIK BHP

   

  325509

  4 tygodnie

  III

  TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

   

   

  541315

  2 tygodnie

  2 tygodnie

  II

  III

   

  TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

   

   

   

  514207

   

   

  2 tygodnie

  2 tygodnie

   

  II

  IV

   

  OPIEKUN MEDYCZNY

  532102

  2 tygodnie

  2 tygodnie

  I

  II

  TECHNIK MASAŻYSTA

  325402

  2 tygodnie

  2 tygodnie

  II

  IV

   

  TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

   

  325907

  2 tygodnie

  2 tygodnie

   

  II

  IV

   

  Praktyki należy odbywać indywidualnie i są obowiązkowe. Za ich realizację odpowiada słuchacz.

  W sekretariacie należy pobrać dokumenty: umowę-2 egzemplarze, kartę praktyki, zaświadczenie o ukończeniu praktyki.

  Słuchacz po odbyciu praktyki w danym semestrze zwraca następujące dokumenty do sekretariatu: 1 egzemplarz umowy o praktykę zawodową, kartę praktyki, zaświadczenie o ukończeniu praktyki. Regulamin praktyk do wglądu w sekretariacie szkoły.

  Czytaj więcej...
 • Witamy w szkole Prestiż

  start

  Szkoła „PRESTIŻ” powstała w 2000 roku, aby dać szansę, zarówno młodzieży jak i osobom dorosłym, na ciągłe rozwijanie się i kształcenie, doskonalenie zawodowe oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Mamy na celu zachęcenie i umożliwienie każdemu mieszkańcowi regionu świętokrzyskiego edukacji, bez względu na bariery wiekowe czy jakiekolwiek inne, które z jakichś względów uniemożliwiały mu naukę.

  Czytaj więcej...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
rekrutacja