• Nag 1
 • Nag 2
 • Nag 3
jtemplate.ru - free extensions Joomla

i kierunek i znajdznas i dolacz i pytania

  


Aktualności

 • EGZAMIN ZAWODOWY POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE - czerwiec 2017

  TERMINY PISEMNYCH EGZAMINÓW ZAWODOWYCH POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE   – SESJA CZERWIEC 2017 R.

   

  Kwalifikacja

  Zawód/KOD

  Data

  Zmiana - godz.

  - czas trwania

  Miejsce zdawania egzaminu

  A.68obsługa klienta

  w jednostkach administracji

  Technik administracji

  334306

   

   

   

   

   

  20 czerwca 2017 rok

  godz. 10:00

  Czas: 60 min.

  Gimnazjum

  nr 1

  ul. Ćmielowska 2

  OPATÓW

  A.61 - wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

  Technik usług kosmetycznych

  514207

  godz. 12:00

  Czas: 60 min.

  A.62 - wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

  Technik usług kosmetycznych

  514207

  godz. 14:00

  Czas: 60 min.

  Z.09świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

  Terapeuta zajęciowy

  325907

  godz. 13:00

  Czas: 60 min.

  Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sandomierzu

   

  TERMINY PRAKTYCZNYCH EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W KWALIFIKACJACH                                           – SESJA CZERWIEC 2017 R.

  Kwalifikacja

  Zawód/KOD

  Data -   Zmiana egz. -   Godzina- czas trwania

  MIEJSCE ZDAWANIA EGZAMINU

   

  A.62 - wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

  Technik usług kosmetycznych

  514207

  25 czerwca 2017r.

  - zm. I (08:00),

  - zm. II (12:00),

  - zm. III (16:00)

   

  Czas: 120 min.

  – 2 stanowiska

   

   

  Twój salon urody”, Opatów

  ul. Partyzantów 2

  Lista zdających:

  25.06.2016

  Zm. I- 08:0

  Zm. II – 12:00

  Zm. III -16:00

  HARMONOGRAM IMIENNY DOSTĘPNY W SEKRETARIACIE SZKOŁY

  A.68obsługa klienta w jednostkach administracji

  Technik administracji

  334306

   

   

   

   

  26 czerwca 2017 r.

   

  godz. 09:00

  Czas: 180 min.

  Gimnazjum

  nr 1

  ul. Ćmielowska 2

  OPATÓW

  A.61 - wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

  Technik usług kosmetycznych

  514207

  godz.13:00

  Czas: 120 min.

  Z.09 świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

  Terapeuta zajęciowy

  325907

  godz.13:00

  Czas: 150 min.

  Szkoła Podstawowa

  Nr 4 w Sandomierzu

   

  Czytaj więcej...
 • MATURA 2017 -terminy

  Harmonogram egzaminów maturalnych w 2017 roku

  Egzamin maturalny w terminie głównym:

  • część pisemna - od 4 do 16 maja 2017 roku

   

  Data

  godzina

  Przedmiot

  poziom

  4 maja (czwartek)

  9:00

  język polski

  podstawowy

  4 maja (czwartek)

  14:00

  język polski

  rozszerzony

  5 maja (piątek)

  9:00

  matematyka

  podstawowy

  8 maja (poniedziałek)

  9:00

  język angielski

  podstawowy

  8 maja (poniedziałek)

  14:00

  język angielski

  rozszerzony

  12 maja (piątek)

  9:00

  biologia


  rozszerzony

  16 maja (wtorek)

  9:00

  chemia


  rozszerzony

   

  • część ustna:
  1. 1.język angielski –6 maja (od godz. 11:00 )
  2. 2.język polski – 10 maja (od godz. 11:15)

  Harmonogram imienny egzaminów ustnych jest dostępny w sekretariacie Szkoły.

  Egzamin maturalny w całości odbywa się w budynku Gimnazjum nr 1 w Opatowie , ul. Ćmielowska 2 – stawiennictwo minimum pół godziny przed rozpoczęciem egzaminów. Proszę pamiętać o zabraniu ze sobą dowodu potwierdzającego tożsamość. Wykaz dopuszczalnych materiałów na egzamin znajduje się na stronie OKE Łódź.

  Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego, przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach, termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 30 czerwca 2017 roku.

   

  Uwaga:

  Egzamin maturalny w terminie poprawkowym(dotyczy osób, które nie zdały egzaminu z jednego przedmiotu):
  - część pisemna - 22 sierpnia 2017 r. (wtorek), godz. 9:00

  - część ustna - 23 - 25 sierpnia 2017 r.

  Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego, przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach, termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 12 września 2017 r.

  Czytaj więcej...
 • WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ / UPOWAŻNIENIE

  Drodzy Słuchacze !!!

  Odbiór zaświadczenia odbywa się : osobiście za okazaniem dokumentu tożsamości lub przez osobę upoważnioną – na podstawie pisemnego upoważnienia (pobierz tutaj) przedkładanego w dniu odbioru zaświadczenia  – również za okazaniem dokumentu tożsamości osoby upoważnionej do  odbioru zaświadczenia.

  Upoważnienie dotyczy sytuacji :

  • gdy odbierane jest przez współmałżonków / partnerów życiowych / rodzeństwo / dzieci
  • gdy odbierane jest przez rodziców, teściów lub dziadków

  Osobom niespokrewnionym zaświadczeń nie wydajemy

   

  Posiadanie upoważnienia dotyczy również sytuacji, gdy inna osoba , w imieniu Słuchacza chce : odebrać dokumenty, legitymację , bądź dokonać innych dozwolonych czynności określonych w regulaminie Szkoły. 

  Czytaj więcej...
 • WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA

  W załączeniu wzory dokumentów do pobrania : 

  1) Strona tytułowa do prac kontrolnych - (do nabycia również w sekretariacie szkoły ) - strona , którą OBOWIĄZKOWO należy dołączyć do pracy

  kontrolnej z każdego przedmiotu  

  2) Upoważnienie do odbioru zaświadczenia w imieniu słuchacza

  3) Pismo do Dyrekcji Szkoły z prośbą , o możliwość powtarzania semestru

  4) Kwestionariusz osobowy słuchacza

  5) DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU ZAWODOWEGO w roku szkolnym 2016/2017 (opłaty za egzamin zawodowy należy dokonać w Sekretariacie Szkoły).

  6) DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO w roku szkolnym 2016/2017

  (opłaty za egzamin maturalny należy dokonać w Sekretariacie Szkoły).

  www.oke.lodz.pl/info.php?i=158

  Z tabeli wybieramy deklarację , dopasowaną do lat ukończenia szkoły średniej.

   

   

  Czytaj więcej...
 • PRAKTYKI ZAWODOWE

   

  Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych, zawód:

  KOD ZAWODU:

  Wymiar czasu praktyk

  Semestr,

  na którym

  należy odbyć praktykę

   

  TECHNIK ADMINISTRACJI

   

   

  334306

  4 tygodnie

  4 tygodnie

  II

  III

   

  TECHNIK BHP

   

  325509

  4 tygodnie

  III

  TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

   

   

  541315

  2 tygodnie

  2 tygodnie

  II

  III

   

  TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

   

   

   

  514207

   

   

  2 tygodnie

  2 tygodnie

   

  II

  IV

   

  OPIEKUN MEDYCZNY

  532102

  2 tygodnie

  2 tygodnie

  I

  II

  TECHNIK MASAŻYSTA

  325402

  2 tygodnie

  2 tygodnie

  II

  IV

   

  TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

   

  325907

  2 tygodnie

  2 tygodnie

   

  II

  IV

   

  Praktyki należy odbywać indywidualnie i są obowiązkowe. Za ich realizację odpowiada słuchacz.

  W sekretariacie należy pobrać dokumenty: umowę-2 egzemplarze, kartę praktyki, zaświadczenie o ukończeniu praktyki.

  Słuchacz po odbyciu praktyki w danym semestrze zwraca następujące dokumenty do sekretariatu: 1 egzemplarz umowy o praktykę zawodową, kartę praktyki, zaświadczenie o ukończeniu praktyki. Regulamin praktyk do wglądu w sekretariacie szkoły.

  Czytaj więcej...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
rekrutacja